Επικοινωνία


ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Κ.ΨΥΧΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,
ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ, 821 00 ΧΙΟΣ,
T. 22710-78230, F. 22710-78321
e: [email protected]