Εγκαταστάσεις


Το 2004 με την μεταφορά της «Παραδοσιακής Ποτοποιίας Ψυχής» στο ίδιο γνωστό μέρος όπου ξεκίνησε το 1881 στο Βερβεράτο της Χίου εγιναν και οι απαραίτητες υποδομές σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι εγκαταστάσεις αυτές το 2016 σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης της 4ης γενιάς για υλοποίηση του Οράματος του ιδρυτή της εκσυγχρονίσθηκαν. Ο εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει, την επέκταση στον αριθμό των αμβύκων, την βελτίωση στην διαδικασία βρασμού και ψύξης της απόσταξης, την βελτίωση στην επεξεργασία του νερού, την προμήθεια νέων πιστοποιημένων ανοξείδωτων δεξαμενών για την ομογενοποίηση των αποσταγμάτων, για την ωρίμανση των προιόντων και για την αποθήκευση των προιόντων, νέων συστημάτων μεταφοράς και φιλτραρίσματος προιόντων, νέα εξελιγμένη γραμμή παραγωγής με αυτοματοποιημένες διαδικασίες για όλους τους τύπους φιαλών που προωθεί η Ποτοποιία, κλπ. Εκτός αυτού, η παραγωγική διαδικασία έχει λάβει υπόψη της και την προστασία του περιβάλλοντος τόσο σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας όσο και νερού. Ακόμη έγινε η προμήθεια νέου πληροφοριακού συστήματος καθώς και νέων αυτοκινήτων μεταφοράς των προιόντων. Το εξυγχρονισμένο και πιστοποιημένο εμφιαλωτήριο, της «Παραδοσιακής Ποτοποιίας Ψυχής» είναι πλέον σε θέση να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.