Πιστοποιήσεις


Οι αξιόπιστες επιστημονικές μέθοδοι ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των καταναλωτικών προϊόντων καθώς επίσης και η ανάγκη για προστασία και σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή τους, έχει οδηγήσει την «Παραδοσιακή Ποτοποιία Ψυχής» στην λήψη διεθνών πιστοποιήσεων για όλα τα προϊόντα που παράγει.

Πάγια πολιτική της «Παραδοσιακής Ποτοποιίας Ψυχής» είναι, η διαρκής επικαιροποίηση των πιστοποιήσεων που διαθέτει καθώς και η έρευνα για τον εμπλουτισμό τους προκειμένου, να συνεχίσει να προσφέρει στο παγκόσμιο αγοραστικό κοινό εκτός από την άριστη ποιότητα, την ασφάλεια και την εγγύηση για τη χρήση των προϊόντων που παράγει. TüV ISO 22000:2005 (HACCP).