Αποστολή


Η ποτοποιία Ψυχής είναι αφοσιωμένη στην διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης της απόσταξης όπως αυτή από το 1881 μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στα μέλη της οικογένειας.

Η ποτοποιία Ψυχής διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να οικοδομεί το μέλλον της στα σταθερά θεμέλια της «ποιότητας προϊόντων», το κληροδότημα από το 1881 του ιδρυτή της, παπα-Μανώλη.

Πιστεύουμε πως ο μόνος τρόπος επιχειρηματικής δράσης είναι ο δεοντολογικός.

Να ακούμε καθημερινά τους πελάτες και τους συνεργάτες μας προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους, εργαζόμενοι ακόμη πιο σκληρά, μεταφέροντας και ενισχύοντας τους με κάθε ευκαιρία το Όραμα και την Αποστολή μας.

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα της επιχείρησής μας και για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχίσουμε να τη διαχειριζόμαστε ως κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια.

Κάνοντας καθημερινά πράξη την αποστολή μας, θα μεγαλώνουμε και θα ευημερούμε μαζί με το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους διανομείς και τις οικογένειες μας.